Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Информације о моделу наставе и организацији рада

Boravak2

Информације о моделу наставе и организацији рада

  |   Најаве

У складу са Стручним упутством  Министарства, на састанку  Педагошког колегијума школе,  дефинисан је модел рада за почетак школске године.

Настава у школи биће организована на следећи начин:

Подела одељења: Поштујући меру која се односи на прописан број ученика који истовремено прате наставу и бораве у истој учионици,  сва одељења од 1. до 8. разреда биће подељена у две једнаке групе  по азбучном реду. Прва група у сваком одељењу чиниће смену А, а друга група смену Б.

Разредна настава – (за ученике од 1. до 4. разреда) одвијаће се по основном моделу, што значи да ученици имају организовану наставу у школи сваког дана у две смене  А и Б,  у термину од  8 00  до 13 00.

 

У првој недељи (од 1. 9. до 4.9.)

– Настава у смени А  почиње у  8 00

-Настава у смени Б почиње у 11 00

Групе (смене) А и Б мењају смене  на недељном нивоу.

Свако одељење радиће у једној учионици све време тако да ће се за потребе разредне наставе користити и кабинети за предметну наставу.

 

Предметна настава -Комбиновани модел

Ученици од 5. до.8 разреда иду у школу по комбинованом моделу –један дан непосредне наставе и један дан наставе на даљину. .

Настава у школи за ученике од 5. до 8. разреда биће организована у једном термину поподневне смене и то од 14 00 до 17 00 односно до 18 00 у зависности од броја часова.

Смена А једне недеље иде у школу понедељком, средом и петком, а смена Б уторком и четвртком, а у наредном недељи се ротирају. Када нису на непосредној настави (у школи), ученици прате наставу на даљину (часови на РТС-у, комуникација са наставницима путем платформе,  прилози на школском сајту, провере знања у школи).

Поред модела организације наставе у школи, а због и даље неповољне епидемиолошке ситуације, понуђена је и могућност наставе на даљину за ученике који су у повишеном ризику од обољевања или је у повишеном ризику неко од чланова породице.

Анкетирањем родитеља утврдили смо да ће око 10 % ученика наше школе пратити искључиво наставу на даљину. Родитељ има право да преиначи одлуку о избору облика наставе у сваком тренутку.

За рад и комуникацију са ученицима у настави на даљину користићемо вебсајт школе и платформу Гугл учионица.

Рад у школском боравку ће бити организован уобичејено за ученике првог и другог разреда, а од ове године имамо одобрење да формирамо једну групу боравка за ученике трећег разреда. О организацији рада и мерама заштите у продуженом боравку родитељи ће бити посебно информисани.