Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Директор

Директор школе 2017-

Директорка школе од априла 2017.

Име и презиме: Ивана Оролицки

Место и година рођења:  Београд, 1974.

Образовање: дипломирани психолог, Филозофски факултет у Београду

Образовни ниво: VII-1

Дужина радног искуства у области образовања : 16 година

Запослена у школи од фебруара 2007.

 

Похађани програми стручног усавршавања у последњих  5 година

·         Обука за спољне сараднике МПНТР

·         Формативно оцењивање

·         Унапређење професионалне подршке у заједници –важан корак у инклузији деце

·         Дигитално насиље- превенција и реаговање

·         Обука за примену националног оквира курикулума-Основе наставе и учења и развој школа вежбаоница, модули 1 и 2

·         Развионица – Обука за ментора (ЕУ, МПН)

·         Мотивација и психолошки принципи учења –ТОТ обука (пројекат ДИЛС –МПН))

·         Креативни рад са децом на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци –ТОТ обука (Министарство просвете, Министарство здравља, Европска унија, Euro Health Group)

 

Истакнута професионална постигнућа :

 

·         Изабрана ка конурсу за саветника –спољног сарадника МПНТР у децембру 2016.

•         Вишегодишње искуство у вођењу тренинга за наставнике (Мотивација и психолошки принципи учења, Професионална оријентација на преласку у средњу школу, Креативни рад са децом на превенецији злоупотребе ПАС, Пројектно планирање, Рад са даровитим ученицима, Основи наставе и учења)

•         Вишегодишње искуство у реализацији праксе студената психологије –групне и индивидуалнe

•         Председник комисије за процену потреба за додатном подршком деци/ученицима  на општини Врачар од оснивања

•         Члан мреже подршке инклузивном образовању

•         Теренски истраживач у пројектима Уницеф-а иЦентра за образовне политике:  Мониторинг инклузије и Мониторинг инклузије Рома, ментор у пројекту „Укључивање миграната…

•         Психотерапеут гешталтистичке оријентације

•         Дугогодишњи члан Друштва психолога Србије и сарадник Центра за примењену психологију

 

Реч директора:

 

Квалитетно образовање је стуб сваког друштва. Образован човек више види, боље разуме и лакше се сналази у променљивом окружењу. Основна школа је пред одговорним и тешким задатком да дете уведе у свет систематизованих знања и да га оснажи вештинама да тим знањима овлада  и да их користи у свакодневном животу.  Носиоци овог важног задатка су учитељи и наставници.

 

Драге колеге, наш је задатак да кроз школски систем негујемо дечију интелектуалну радозналост, да ученицима приближимо свет научних знања, да их учимо како да уче и да трагају за информацијама, да код њих подстичему интелектуални приступ проблемима и појавама, да их придобијемо за своју научну област и пренесемо им радост сазнавања коју смо и ми осећали док смо учили.

 

Драги ученици, желим вам да свакодневно са успехом и радошћу усвајате нова знања и вештине! Учења нема без свесног улагања напора да се нешто разуме, запамти, повеже, примени у случним ситуацијама.  Премда захтева велика улагања и одрицања, учење ће вам се вишеструко исплатити у будућности. Зато не дозволите да вас тренутни неуспех обесхрабри већ сваку препреку посматрајте као  нови изазов и нову прилику за учење и напредовање.

Директор школе 1995-2017

У априлу месецу 2017. дошло је до промене на месту директора школе након чак 22 године. Директор  са најдужим мандатом у историји школе, господин Драги Лукић, именован је за члана општинског већа ГО Врачар за образовање чиме је добио прилику да  својим искуством помогне и другим школама и образовним установама. Бишем директору желимо успешан наставак професионалне каријере и срећни смо што ће наставити да брине о нашој школи!

 

Драги Лукић –директор школе од 1995. до 2017. године

За директора школе биран 6 пута.

 

 • Заслужан је за веома значајно унапређивање материјално-техничких услова рада школе које је крунисано пројектом надоградње школске зграде током 2015. и 2016. године. Директор Лукић изборио се да школа учествује у пројекту надоградње и пратио је реализацију пројекта од израде идејног решења до завршетка радова.

 

 • Зaслужан је за популаризацију школе у окружењу услед чега школа бележи пораст броја ученика из године у годину

 

 • Заслужан је за атмосферу прихватања, разумевања и толеранције у колективу
  • Посебно истичемо да је директор Лукић имао визију модерне школе и  да је пре реформе образовања од 2003. и доношења закона и програма експериментално увео информатику у све разреде са једним часом недељно и  организовао  рад информатичког кабинета на савремен начин. На том пројекту ангажовао је је групу аутора  из наше школе  да се за потребе информатичког образовања напише уџбеник  – приручник којег у то време није било на нашем тржишту. Истовремено је радио на развијању информатичке писмености и електронског учења код запослених.

 

  • Такође, уз помоћ Министарства просвете, увео је учење енглеског језика од првог разреда основне школе пре него што је то Законом регулисано за све школе.
  • Успоставио је и неговао сарадњу са свим установама и невладиним организацијама које се баве децом
  • Успоставио је сарадњу са 13 школа у Србији које носе име Светозара Марковића (заједничка књига). Школа је неколико година била  домаћин  деци ОШ „Светозар Марковић“ из Велике Хоче са Косова у оквиру манифестације „Мала матура – велико срце“.
  • 6 година обављао функцију руковдиоца Актива директора основних, средњих и музичких школа Општине Врачар
 • Добитник је Светосавске награде за посебан допринос развоју образовања и васпитања у Републици Србији за 2009. годину. У образложењу ове одлуке стоји да је Драги Лукић вратио углед нашој школи.