Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Стручни тимови

Тимови
Педагошки колегијум

– Ивана Оролицки
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Кристина Караклајић
– Јасна Благојевић
– Ивана Милосављевић
– Оливера Лазаревић
– Марина Радовановић

Актив за развојно планирање

– Мирјана Марковић- кординатор
– Ивана Оролицки- директор
– Марина Радовановић
– Јелена Симовић
– Владанка Владовић
– Ивана Милосављевић
– Маја Јовановић

Тим за самовредновање

– Ненад Матић-координатор
– Жељка Клус
– Ксенија Лековић
– Светлана Гавриловић
– Снежана Јовановић
– Горан Танасијевић
– Мирјана Марковић
– Сања Богдановић

Актив за развој школског програма

– Сања Богдановић- кординатор
– Светлана Лукић
– Мирјана Аврамовић
– Мирјана Богићевић
– Снежана Бандука
– Ивана Томашевић
– Јасна Благојевић
– Милун Бандука
– Данило Глигорић

Тим за превенцију насиља

– Светлана Бабић-координатор
– Мирјана Марковић
– Белинда Ристић
– Снежана Сићовић
– Марија Вукобратовић
– Пеђа Војводић
– Бранислава Бајић
– Ивана Томашевић
– Родитељ
– Ана Шепетковски
– Ивана Оролицки- директор

Тим за инклузију

– Светлана Лукић-координатор
– Мирјана Марковић
– Наташа Чаушић
– Александра Јовановић
– Марина Кузмановић
– Ана Стевановић

Записници НВ

– Марина Радовановић

Ученички парламент

– Владан Ћулафић
– Бранкица Срдић

Такмичења

– Игор Стојановић
– Оливера Лазаревић

Тим за професионалну орјентацију

– Живославка Петровић-координатор
– Владан Ћулафић
– Александра Јовановић
– Горан Танасијевић
– Марина Кузмановић
– Ивана Цмиљановић
– Игор Стојановић

Тим за естетски изглед школе

– Снежана Сићовић-кординатор
– Ксенија Лековић
– Александар Јевтић
– Кристина Караклајић
– Оливера Лазаревић
– Снежана Стојановић Јовановић
– Светлана Гавриловић
– Славица Палошевић

Летопис школе

– Невена Влајић-координатор

Школски сајт

– Анђелка Танчић Радосављевић

Тим за културну и јавну делатност

– Ивана Вуковић- кординатор
– Драгана Новаковић
– Јелена Симовић
– Ивана Цмиљановић
– Ивана Цицварић

Комисија за преглед педагошкр документације

– Сања Богдановић
– Невена Влајић,
– Владанка Владовић
– Снежана Јовановић,
– Бранкица Срдић
– Јасмина Којанић
– Миланка Аврамовски

Тим за спровођење завршног испита

– Јасна Благојевић
– Стручни сарадници
– Одељењске старешине 8. разреда

Тим за стручно усавршавање

– Марина Радовановић
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Ивана Милосављевић
– Јасна Благојевић
– Кристина Караклајић

Тим за израду школског часописа
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе

– Ивана Оролицки- кординатор
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Владанка Владовић
– Тања Марковић
– Миланка Аврамовски

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

– Сања Богдановић- кординатор
– Невена Влајић
– Наташа Чаушић
– Ана Стевановић
– Бранка Шкундрић
– Марина Кузмановић

50

Укупно наставника

750

Укупно ђака

26

Број учионица

7354

Број школских часова