Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Списак уџбеника 1-8. разреда за школску 2019/2020. годину

skola

Списак уџбеника 1-8. разреда за школску 2019/2020. годину

  |   Најаве
ПРВИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 БИГЗ школство Српски језик Читанка 1 „Чувари маште“, уџбеник
2 БИГЗ школство Српски језик Буквар, уџбеник
3 БИГЗ школство Српски језик Наставни листови уз Буквар
4 БИГЗ школство Српски језик Словарица
5 Клетт доо Математика Математика 1, уџбеник из 4 дела
6 Нови Логос Свет око нас Уџбеник
7 Нови Логос Свет око нас Радна свеска
8 Нови Логос Музичка култура уџбеник
9 The English book Енглески језик Happy House 1, уџбеник + радна свеска
ДРУГИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 БИГЗ школство Српски језик Читанка 2
2 БИГЗ школство Српски језик Латиница
3 БИГЗ школство Српски језик Граматика
4 БИГЗ школство Српски језик Радна свеска за српски језик
5 БИГЗ школство Математика Математика 2 уџбеник
6 БИГЗ школство Математика Математика 2 радна свеска (први и други део)
7 Нови Логос Свет око нас Свет око нас 2 уџбеник
8 Нови Логос Свет око нас Свет око нас 2 радна свеска
9 БИГЗ школство Музичка култура уџбеник
10 БИГЗ школство Ликовна култура уџбеник
11 The English book Енглески језик Happy House 2, уџбеник
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 Клетт Српски језик Читанка 3 Маша и Раша „Река речи“
2 Клетт Српски језик Маша и Раша „О језику“ граматика
3 Клетт Српски језик Маша и Раша Наставни листови за српски језик
4 Kреативни центар Математика Математика 3, уџбеник
5 Kреативни центар Математика Математика 3, збирка задатака (1.део)
6 Kреативни центар Математика Математика 3 -збирка задатака (2.део)
7 Клетт Природа и друштво Маша и Раша, Природа и друштво,  уџбеник
8 Клетт Природа и друштво Маша и Раша, Природа и друштво,  радна свеска
9 Завод за уџбенике Музичка култура Музичка култура 3 уџбеник
10 Нови Логос Енглески језик „Family  and Friends 1“ CB, уџбеник
11 Нови Логос Енглески језик „Family  and Friends 1“ AB, радна свеска
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 Едука Српски језик Читанка “Трешња у цвету“
2 Едука Српски језик Поуке о језику
3 Едука Српски језик Радна свеска за српски језик
4 Едука Математика Математика 4, уџбеник
5 Едука Математика Математика 4а i 4b радна свеска
6 Едука Природа и друштво Природа и друштво 4, уџбеник
7 Едука Природа и друштво Природа и друштво 4, радна свеска
8 Завод за уџбенике Музичка култура Музичка култура за 4. Разред, уџбеник
9 Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 2“ CB, уџбеник
10 Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 2“ AB, радна свеска
ПЕТИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 Нови Логос Српски језик Читанка „Чаролија стварања“
2 Нови Логос Српски језик Граматика „Језичко благо“
3 Нови Логос Српски језик Радна свеска
4 Герундијум Математика Збирка задатака из математике
5 Герундијум Математика Уџбеник
6 Едука Историја Уџбеник  са одабраним историјским изворима
7 Едука Историја Радна свеска
8 Завод за уџбенике Историја Историјски атлас за ученике 5-8. разред
9 Клетт Географија Уџбеник
10 Герундијум Биологија Уџбеник
11 Нови Логос Музичка култура Уџбеник
12 БИГЗ школство Ликовна култура Уџбеник
13 Клетт ТИО Уџбеник
14 Клетт ТИО Материјали за конструкторско моделовање
15 Едука Информатика и рачунарство Уџбеник
16 Клетт Енглески језик Уџбеник + 2 CD-а Eyes Open 1
17 Клетт Енглески језик Радна свеска + CD Eyes Open 1
18 Дата Статус Француски језик Nouveau Pixel 1 – уџбеник
19 Дата Статус Француски језик Nouveau Pixel 1 – радна свеска
20 Educational centre Шпански језик Companeros 1 – уџбенички комплет
ШЕСТИ РАЗРЕД
ред.бр. Издавач

 

предмет назив уџбеника
1 Нови Логос Српски језик Читанка
2 Нови Логос Српски језик Граматика
3 Нови Логос Српски језик Радна свеска
4 Герундијум Математика Збирка задатака из математике
5 Герундијум Математика Уџбеник
6 Клетт Физика Збирка задатака из физике
7 Клетт Физика Уџбеник
8 БИГЗ Историја Уџбеник
9 Вулкан Географија Уџбеник
10 Герундијум Биологија Уџбеник
11 Нови Логос Музичка култура Уџбеник
12 Бигз Ликовна култура Уџбеник
13 Клетт ТИО Уџбеник
14 Клетт ТИО Материјали за конструкторско моделовање
15 Едука Информатика и рачунарство Уџбеник
16 Клетт Енглески језик Уџбеник + 2 CD-а Eyes Open 2
17 Клетт Енглески језик Радна свеска + CD Eyes Open 2
18 Дата Статус Француски језик Nouveau Pixel 2 – уџбеник
19 Дата Статус Француски језик Nouveau Pixel 2 – радна свеска
20 Дата Статус Шпански језик (од прошле године)
 21 Дата Статус Шпански језик (од прошле године)
СЕДМИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 Нови Логос Српски језик Читанка „Уметност речи“
2 Нови Логос Српски језик Граматика „Дар речи“
3 Нови Логос Српски језик Радна свеска за српски језик
4 Герундијум Математика Уџбеник
5 Герундијум Математика Збирка задатака из математике
6 Бигз Физика Уџбеник
7 Круг Физика Збирка задатака из физике
8 Бигз Хемија Уџбеник
9 Бигз Хемија Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима
10 Бигз Историја Уџбеник
11 Бигз Географија Уџбеник
12 Нови Логос Биологија Уџбеник
13 Нови Логос Музичка култура Уџбеник
14 Бигз Ликовна култура Уџбеник
15 Клетт ТИО Уџбеник
16 Клетт ТИО Радна свеска за ТИО
17 Клетт ТИО Материјали за конструкторско моделовање
18 Нови Логос Енглески језик „English Plus 3“ – уџбеник
19 Нови Логос Енглески језик „English Plus 3“- радна свеска
20 Дата Статус Француски језик Pixel 3 – уџбеник
21 Дата Статус Француски језик Pixel 3 – радна свеска
22 Дата Статус Шпански језик Espacio Joven A2.1 – уџбеник
23 Дата Статус Шпански језик Espacio Joven A2.1 – радна свеска
ОСМИ РАЗРЕД
ред.бр. издавач предмет назив уџбеника
1 Нови Логос Српски језик Читанка „Уметност речи“
2 Нови Логос Српски језик Граматика „Дар речи“
3 Нови Логос Српски језик Радна свеска за српски језик
4 Герундијум Математика Уџбеник
5 Герундијум Математика Збирка задатака из математике
6 Клетт Физика Уџбеник
7 Круг Физика Збирка задатака из физике
8 Бигз Хемија Уџбеник
9 Бигз Хемија Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима
10 Завод за уџбенике Историја Уџбеник
11 Нови Логос Географија Уџбеник
12 Герундијум Биологија Уџбеник
13 Нови Логос Музичка култура Уџбеник
14 Бигз школство Ликовна култура Уџбеник
15 Клетт ТИО Уџбеник
16  Клетт ТИО Радна свеска за ТИО
17 Клетт ТИО Материјали за конструкторско моделовање
18 Нови Логос Енглески језик „English Plus 4“ – уџбеник
19 Нови Логос Енглески језик „English Plus 4“- радна свеска
20 Дата Статус Француски језик Pixel 4 – уџбеник
21 Дата Статус Француски језик Pixel 4 – радна свеска
22 Дата Статус Шпански језик Espacio Joven A2.2 – уџбеник
23 Дата Статус Шпански језик Espacio Joven A2.2 – радна свеска