Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Закони и правилници

Закони и правилници

 

 1. Статут школе
 2. Правилник о награђивању и похваљивању ученика
 3. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
 4. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 5. Закон о основама система образовања и васпитања
 6. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе
 7. Правилник о избору ученика генерације
 8. Правилник за избор спортисте генерације
 9. Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика
 10. Правила понашања ученика, запослених, родитеља и других лица
 11. Правилник о похвалама и наградама ученика
 12. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 13. Правилник о раду библиотеке
 14. Пословник о раду Школског одбора
 15. Пословник о раду Наставничког већа
 16. Пословник о раду Савета родитеља
 17. Пословник о раду Ученичког парламента
 18. Правилник о заштити и безбедности ученика
 19. Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства
 20. Правилник о раду
 21. Правилник о испитима
 22. Правилник о одговорности запослених
 23. Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Додатне информације

Уколико су Вам неопходне додатне информације везане за Законе и правилнике који се примењују у нашој школи, контактирајте нас путем следећег линка.