Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Информације о завршном испиту и упису ученика у средње школе

obavestenja

Информације о завршном испиту и упису ученика у средње школе

  |   Најаве

Редослед кандидата за упис у средњу школу утврђује се на основу:

 

1) успеха на завршном испиту,

 

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, и

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

 

за упис у школе за које се полаже пријемни испит и

 

4) успеха на пријемном испиту

 

1)Успех на завршном испиту

 

 • Кандидат на ЗИ може да освоји највише 40 бодова,
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20.
 • Бодови из српског језика и математике множе се са 0,65 а КТ са 0,70.

 

Максималан број бодова који ученик може да оствари на ЗИ:

 

Српски језик  – 13бодова;

Математика –  13 бодова

Комбиновани тест(биологија, географија, историја, физика и хемија)  -14 бодова

 

2)Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе

 

 • Кандидат за општи успех од 6.до 8. разреда може да оствари највише 60 бодова тако што се:
 • општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
 • На основу завршног испита и општег успеха кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова;

                          Формула за израчунавање броја поена за упис:

 

            Укупан број бодова  = (VI + VII + VIII) х4 + 0,65 х СЈ + 0,65 х МА + 0,7 х КТ

 

 • Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова.

 

3)Резултати постигнути на такмичењима

 

 • Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године.
 • Додатне бодове за упис доносе награде на међународним и републичким такмичењима предвиђеним  календаром МПНТР, и то такмичењима из српског језика, математке и предмета који се полажу на завршном испиту.
 • Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

 

Упис кандидата – близанаца

 

 • Кандидати -близанци који желе да похађају исту школу евидентирају се у ОШ
 • родитељи близанаца, потписују сагласност да близанци буду распоређени у ону школу у коју је распоређен близанац који има већи број бодова
 • Уколико један од близанаца није освојио најмање 50 бодова, не може да буде распоређен у школу у четворогодишњем трајању.
 • Уколико близанци желе да похађају школу за коју се полаже пријемни испит, оба близанца морају да положе пријемни испит за ту школу.
 • Кандидати који су близанци уписују се у оквиру броја ученика који је одређен за упис.

 

Упис кандидата припадника ромскe националне мањине –  под повољнијим условима.

 

 • Пријаву за упис у школу под повољнијим условима подноси родитељ,
 • Основна школа саставља листу и доставља министарству,
 • Број бодова који ученик оствари на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.
 • Ученику који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

 

Распоређивање кандидата

 

 • После утврђивања укупног броја бодова, кандидат има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења –листу жеља
 • На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова врши се распоређивање кандидата по школама,
 • Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама,
 • Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању  има кандидат који је:

 

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) освојио већи број бодова на такмичењима

3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

Календар активности

 

 • Завршни испит

 

– тест из српског (матерњег) језика – —————18.06. од 9-11 ч

 

 • Прегледање теста из српског (матерњег) језика —-18.06. од 12 ч
 • Завршни испит
 • тест из математике —————————–19.06. од 9-11 ч
 • Прегледање теста из математике —————- -19.06. од 12 ч

 

Завршни испит

– комбиновани тест —————————— 20.06. од 9-11 ч

 

 • Прегледање комбинованог теста —————– 20.06. од 12ч
 • Супервизија спровођења завршног испита од …. —18-21.06.
 • Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста) – 20.06.
 • Унос резултата завршног испита —————–20. и 21.06.
 • Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе – 22.06. до 8ч
 • Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама ———————————— –23.06.од 8 до 16 ч
 • Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама – ———————————–25.06.од 8 до 16 ч
 • Објављивање коначних резултата завршног испита –28.06. од 8 ч
 • Упис у музичке и балетске школе —————- -29.06. до 16 ч
 • Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података- 29. и 30.06. од 8 до 15 ч
 • Провера листе жеља од стране ученика у основним школама -04.07. од 8 ч
 • Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки -04.07. од 8 до 15
 • Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту -05.07. од 12 ч
 • Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама-08.07.од 8 ч
 • Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу – 08.07. до 20 ч
 • Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 09. и 10.07. од 8 до 15 ч
 • Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг – 09.07. од 8 до 15 ч
 • Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга -11.07. до 20 ч
 • Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу – 11.07. до 20 ч
 • Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе – 12.07. од 8 до 15 ч

 

Припрема ученика и родитеља

 

ученик–пре испита-

 

 • ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског и на КИ ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике још и , лењир, троугао и шестар.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

 

ученик–за време испита-

 

 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила,- нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста полаже у следећем року,
 • Родитељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

 

Ученик /родитељ

 

 • У случају непредвиђене спречености ученика родитељ је у обавези да пријави ОС до 8.00 ч.
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи пријављују ОС најкасније један дан пре полагања завршног испита- ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.
 • Моле се родитељи да:
 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.