Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Реч директорке

Naslovna-Ivana

Реч директорке

  |   Нова школска година

Поштовани родитељи,

Као што вам је свима  познато, почетак ове  школске  године биће  другачији у односу на све претходне. Најважнија информација за све јесте да  1. септембра крећемо у школу и да ћемо наставу реализовати и у школи и на даљину.

Претходну школску годину смо релативно успешно привели крају. Настава на даљину била је новина за све учеснике у образовном процесу и с обзиром на чињеницу да се за такав облик наставе нисмо припремали, можемо да будемо задовољи резултатима. О томе сведоче и резултати анкете о ефектима наставе на даљину, спроведене током априла месеца,  који показују да половина ученика изјављује  да су кроз овај модел научили исти као и у непосредној настави, а  20 % ученика изјављује да су научили и више. Комбинација наставе у школи и наставе на даљину пружа могућност да се уваже добре стране наставе на даљину али и да се превазиђу њене слабе стране, које се огледају у недостатку живе речи и инструкција наставника и недостатку поузданости и објективности  процене знања ученика.

Анкетирање родитеља о облику наставе  -у школи или на даљину -реализовано је са циљем да се добију подаци о броју ученика који ће пратити непосредну наставу што је важан податак за организацију наставе и планирање задужења наставника.

Драги родитељи, будите сигурни у то да разумемо и делимо ваше бриге и недоумице. Постојећу ситуацију можемо превазићи само заједничким деловањем,  међусобним уважавањем и поделом одговорности. Наша одговорност је да у датим условима спроведемо што квалитетнију наставу и да спровођењм плана мера заштите, здравствене  ризике сведемо на минимум.

План мера заштите налази се на веб сајту, биће презентован ученицима и вама на родитељским састанцима или посредством одељењских старешина.

 

Ивана Оролицки, директорка школе