Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

ПЛАН НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ због продужења зимског распуста за основне школе Врачара

nova 4

ПЛАН НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ због продужења зимског распуста за основне школе Врачара

  |   Најаве

На састанку Актива директора врачарских школа, одржаном 20. фебруара, договорен је план надокнаде наставних дана, којим је предвиђено следеће:

 

Три радна дана биће одрађена кроз наставне суботе и то:

 

 

  1.    9. марта   по распореду од СРЕДЕ.
  2.    20. априла по распореду од ЧЕТВРТКА
  3.    11. маја 2019. године по распореду од ПЕТКА.

 

 

    • два наставна дана у старијим разредима надокнадиће се додавањем по 1 часа недељно у редован распоред у току 14 недеља до краја наставног дела шк.године за ученике старијих разреда; распоред ове надокнаде направиће свако одељењско веће у складу са реализацијом наставног плана и доставити директору школе;

 

  • два наставна дана у млађим разредима надокнадиће се кроз једну наставну суботу у току реализације наставе у природи и додавањем по 1 часа недељно у редован распоред за надокнаду 1 наставног дана до краја наставног дела шк.године (распоред за овај наставни дан одредиће свако одељењско веће и доставити директору школе);

 

Приликом израде плана надокнаде приоритетно смо водили рачуна о реализацији прописаног наставног плана, руководили се утврђеном динамиком прописаном школским календаром и календаром такмичења, као и проценом нивоа оптерећености ученика.