Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Предметна настава

01. Танчић Радосављевић Анђела професор српског језика

Анђелка Танчић Радосављевић
срп: 6/3, 6/5, 8/1, 8/3
грађ: 6/5
одељењски старешина 6/5
професор српског језика

Дубравка Матовић

Дубравка Матовић
срп: 6/1, 6/2, 6/4, 8/2
грађ: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
одељењски старешина 8/2
професор српског језика

09. Новаковић Драгана професор српског језика

Драгана Новаковић 5/1, 5/2, 7/2, 7/4 
професор српског језика

01. Симовић Јелена професор српског језика

Јелена Симовић 5/3, 5/4, 7/1, 7/3 
професор српског језика

01. Томашевић Ивана професор енглеског језика

Ивана Тoмашевић
енг: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 2/4
грађ: 8/1
одељењски старешина 8/1
професор енглеског језика

01. Стевановић Ана професор енглеског језика

Ана Стевановић
енг: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 3/5
грађ: 5/3
одељењски старешина 5/3
професор енглеског језика

10. Којанић Јасмина професор енглеског језика

Јасмина Којанић 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3
професор енглеског језика

marija

Марија Коковић 1/4, 2/1, 4/4, 4/2 
професор енглеског језика

11.Срдић Бранкица професор шпанског језика

Бранкица Срдић 5/1, 5/4, 5/2, 5/3, 7/2, 7/3, 7/4, 6/1, 6/2, 8/3
професор шпанског језика

12. Шепетковски Ана професор енглеског и шпанског језика

Ана Шепетковски 7/1, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2 
професор енглеског и шпанског језика

13. Петровић Живославка професор француског језика

Живославка Петровић
фран: 5/1,4, 7/3, 7/4, 6/1,3, 6/2,4,8 /2,3
грађ: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2, 7/3, 8/2
професор француског језика

сива

Јелена Цалић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/3 
одељењски старешина 7/3
професор математике

01. Јовановић Александра професор математике

Александра Јовановић 6/2, 6/5, 8/1, 7/1, 7/2, 7/4 
одељењски старешина 7/2
професор математике

01. Лазаревић Оливера професор математике

Оливера Лазаревић 6/1, 6/3, 6/5, 8/2, 8/3 
одељењски старешина 6/4
професор математике

1.Владовић Владанка професор историје

Владанка Владовић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 
одељењски старешина 7/4
професор историје

22. Ћулафић Владан професор историје

Владан Ћулафић 6/5, 8/1, 8/2, 8/3 
професор историје

01. Влајић Невена професор географије

Невена Влајић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 
одељењски старешина 6/2
професор географије

19.Ристески Никола професор географије

Никола Ристески 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 
професор географије

1. . Клус Жељка професор физике

Жељка Клус
ф: 6/1, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
тех: 7/1
одељењски старешина 7/1
професор физике

01. Стојановић Јовановић Снежана професор физике и хемије

Снежана Стојановић Јовановић
ф: 6/2, 6/3, 6/4
х: 7. и 8. разред
одељењски старешина 6/3
професор физике и хемије

01. Марковић Тања професор биологије

Тања Марковић  5/1,2,3,4; 7/1,2,3,4; 8/1,2,3 
одељењски старешина 5/1
професор биологије

15.Богићевић Мирјана професор биологије

Мирјана Богићевић 6/1,2,3,4,5 
професор биологије

Goran Tanasijević

Горан Танасијевић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
професор технике и технологије

Kristina Budic muzicka kultura

Кристина Будић 5- 8.разреда
одељењски старешина 6/1
професор музичке културе

21.Јевтић Александар професор ликовног културе

Александар Јевтић 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3 
професор ликовне културе

20. Караклајић Кристина професор ликовне културе

Кристина Караклајић 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 
професор ликовне културе

01. Бандука Милун професор физичког васпитања

Милун Бандука 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 
професор физичког васпитања

14. Јовановић Маја професор физичког васпитања

Маја Јовановић 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/3 
одељењски старешина 8/3
професор физичког васпитања

Marjan Radulović

Марјан Радуловић 8/1, 8/2, 5/3, 5/4 
професор физичког васпитања

сива

Ахмед Абас 5- 8. разреда
професор информатике

23.Антонијевић Ивана , верска настава

Ивана Антонијевић 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, V, 6/1, 6/2, 6/4, 8/2 
професор верске наставе

24.Бабић Невена верска настава

Невена Бабић I, III, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, VII, 8/1, 8/3 
професор верске наставе

сива

Весна Башић 6/1,6/3 
професор технике и технологије