Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Остваривање образовно – васпитног рада у периоду од 30.11.-18.12.2020. год. у ОШ „Светозар Марковић“

knjige

Остваривање образовно – васпитног рада у периоду од 30.11.-18.12.2020. год. у ОШ „Светозар Марковић“

  |   Најаве

Драги ученици, поштовани родитељи,

 

  У складу са стручним упутством  МПНТР бр. 610 – 00 – 01358/2020-07 обавештавамо вас о изменама у организацији и начину реализације  васпитно – образовног  процеса у периоду од 30.11. до 18.12. 2020. год.

 

  • Измене у школском календару

За све ученике прво полугодиште се завршава у петак 18. 12. 2020. године

 

Зимски распуст почиње 21. 12. 2020. и завршава се 15. 01. 2020.

 

Настава у другом полугодишту почиње 18. 01. 2021.

 

  • Настава у првом циклусу (ученици од 1.-4. разреда)  одвија се у школи према досадашњем распореду односно на даљаину за ученике који не долазе у школу.

Писмене провере знања дуже од 15 минута реализују се у школи.

 

Планови наставве и учења биће ревидирани на нивоу разредних већа.

 

  • Други циклус -ученици од 5.до 8. разреда

Од понедељка 30. 11. 2020. настава се одвија на даљину, преко платформе Гугл учионица, без поделе ученика у групе, што значи да ће обе групе ученика пратити наставу у исто време.

 

Због кратког периода реализације од 3 недеље и не желећи да мењамо ритам дана и рада ученика и наставника, одлучили смо да се настава одвија у поподневној смени, од 14  00 до 19 00 с тим што ће распоред часова за ученике бити растерећен тако да ефективно време које ученици проводе за рачунаром неће бити дуже од 3 -4 сата. Часове реализујемо у трајању од 45 мин и придржавамо се редовне сатнице (у прилогу) и утврђеног распореда часова. (напомена: о евентуалним мањим изменама у распореду ученици ће бити обавештени).

 

Наставана на гугл учионици  ће се одвијати комбиновањем следећих начина:

 

  • Рад уживо преко гугл мита
  • Часови обраде који се емитују на РТСу уз додатне инструкције и материјале наставника и преписке са ученицима
  • видео материјали – предавања наставника уз  додатне инструкције, материјале и преписку са ученицима

 

Часови музичке културе, ликовне културе, технике и технологије, физичког и здравстевног васпитања неће се одржавати по распореду у реалном времену. Наставници ових предмета постављаће садржаје и материјале за ученике на недељном нивоу у данима када су ти часови по распореду.

 

Сваки наставник ће поставити на гугл учионицу термин часа -сатницу. У том термину, ученици су у обаези да се укључе на час. Наставник евидентира присуство ученика а разредни старешина утврђује оправданост евентуалног изостајања.

 

Часови допунске и додатне настава ће бити организовани по потреби, у договору са ученицима.

 

 

  • Оцењивање ученика и праћење напредовања је формативно и сумативно. Закључна оцена се изводи на основу оцена које су ученици добили током непосредног рада у школи и информација о напредовању и оцене које ће ученици добити у наредном периоду. Закључна оцена је јавна и образложена.

Изузетно ако ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену може усмено да одговара у школи ( уз поштовање свих здравствених мера). Предлог закључне оцене наставници треба да дају до 10. 12.

 

Поправљање оцена у школи биће реализовано у периоду од понедељка 14. 12. 2020. до петка 18. 12. 2020. по утврђеном распореду који ће бити постављен у google учионицама;

 

           Уколико ученик нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест,   изолација) може бити неоцењен и за њега неће бити утврђен општи успех на крају првог   полугодишта;

 

  • Распоред писмених задатака ће бити усклађен са изменама у школском календару. Провере које су планиране за другу половину децембра померамо за друго полугодиште (писмени задаци). Контролни задаци могу бити реализовани онлајн с тим да буду најављени ученицима минимум 3 дана раније и да наставник обавести ученике о садржајима који ће бити предмет провере.

 

  • Комуникација са наставницима одвијаће се путем имејла.  Молимо вас да  редовно пратити информације на школском сајту.

Драги родитељи,

 

 будите сигурни у то да разумемо и делимо ваше бриге и недоумице. Постојећу ситуацију можемо превазићи само заједничким деловањем,  међусобним уважавањем и поделом одговорности. Модел наставе на даљину је била велика новина и велики изазов за све нас. Премда смо у претходном периоду  значајно напредовали у погледу дигиталних вештина, остало је још доста  тога  што треба да научимо. Настојаћемо да у датим условима наставу организујемо што квалитетније и да и даље учимо и развијамо вештине.  Хвала вам на досадашем разумевању и подршци.