Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Настава

Задужења наставника и стручних сарадника
Први разред

– Миланка Аврамовски : 1-1;
– Белинда Ристић : 1-2;
– Наташа Чаушић : 1-3;
– Бранислава Бајић: 1-4;

Други разред

– Снежана Бандука : 2-1;
– Мирјана Аврамовић : 2-2;
– Данило Глигорић : 2-3;
– Светлана Лукић : 2-4;

 

Трећи разред

– Светлана Бабић : 3-1;
– Светлана Гавриловић : 3-2;
– Ксенија Лековић : 3-3;
– Ненад Матић : 3-4;
– Ивана Цицварић 3/5;

 

Четврти разред

– Снежана Јовановић : 4-1;
– Ивана Милосављевић : 4-2;
– Снежана Сићовић : 4-3;
– Ивана Вуковић 4/4;

 

Продужени боравак

1. разред – учитељице Марија Вукобратовић и Славица Палошевић
2. разред – учитељица Миланка Радуловић

378

Ђаци I – IV

19

Наставника

Српски језик

– Марина Кузмановић: 8-1; 8-2; 8-3; 8-4;
– Анђелка Танчић Радосављевић: 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;
– Драгана Новаковић: 6-2; 6-3;
– Јелена Симовић: 5-1; 5-2; 5-3; 6-1;

 

Енглески језик

– Ивана Томашевић: 3-1; 3-4; 3-5; 5-1; 5-2; 5-3;  7-1; 7-2; 7-3; 7-4;
– Ана Стевановић: 4-3; 4-4;  6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4;
– Јасмина Којанић: 1-1; 1-4; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 3-2; 3-3; 4-1; 4-2;
– Ана Шепетковски: 1-2; 1-2;

Шпански језик

– Бранкица Срдић: 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 7-1; 7-3; 8-1;  8-3; 8-4;
– Ана Шепетковски:    5-1; 5-2; 7-2; 7-4; 8-2;

Француски језик

– Живославка Петровић : 5-1; 5-2; 5-3; 6-1,6-2; 6-3;  7-1; 7-2; 7-3; 7-4; 8-1; 8-2; 8-3;

Математика

– Оливера Лазаревић: 5-1; 5-2; 5-3; 7-2; 7-3; 7-4;
– Александра Јовановић:  5-1; 7-21; 8-2; 8-3;
– Јасна Благојевић: 6-1; 6-2; 6-3; 8-1; 8-4

Историја

– Владанка Владовић: 6-1; 6-2; 6-3; 7-1;  7-2; 7-3;  7-4;  8-2; 8-3; 8-4;
– Владан Ћулафић: 5-1; 5-2; 5-3; 8-1;

Географија

– Невена Влајић:  5-1; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;  8-2; 8-4;
– Предраг Војводић: 5-2; 8-1; 8-3;

Физика

– Снежана Стојановић Јовановић: 7-4; 8-3;
– Жељка Клус: 6-1; 6-2; 6-3; 7-1; 7-2; 7-3; 8-1; 8-2;

Хемија

– Снежана  Стојановић Јовановић: VII; VIII

Биологија

– Тања Марковић: 5-1; 5-2; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4;
– Мирјана БогићевIIић: 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;

Техничко образовање

– Горан Танасијевић: 5-1; 5-2; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4;
– Бранка Шкундрић: 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;

Музичка култура

– Ивана Цимљановић: V; VI; VII; VIII

Ликовна култура

– Александар Јевтић: 5-1; 5-2; 5-3; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;
– Кристина Караклајић: 6-1; 6-2; 6-3; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4;

Физичко васпитање

– Милун Бандука: 5-3; 6-2; 6-3; 7-3; 7-4; 8-2; 8-4;
– Маја Јовановић: 5-1; 5-2; 6-1; 7-1; 7-2; 8-1; 8-3;

Информатика

– Игор Стојановић: 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4;5-1; 5-2; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3;
– Жељка Клус: 7-1; 7-3;
– Александра Јовановић: 8-2; 8-3;

Верска настава

– Ивана Антонијевић: II; III; 6-2; 8-2; VIII
– Невена Бабић: I; I; IV; V;  VI; VII;

Грађанско васпитање

– Ана Шепетковски:  6-3;
– Бранкица Срдић: 5-3; 6-1; 6-2;
– Владан Ћулафић: 7-2; 8-1;
– Драгана Новаковић : 5-1; 5-2; 7-4;

Изабрани спорт

– Милун Бандука: VII;
– Маја Јовановић: V; VIII;

Цртање, сликање, вајање

– Александар Јевтић: V; VII
– Кристина Караклајић: VI; VIII

Хор и оркестар

– Ивана Цимљановић: VI; VII

Педагошки колегијум

– Ивана Оролицки
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Кристина Караклајић
– Јасна Благојевић
– Ивана Милосављевић
– Оливера Лазаревић
– Марина Радовановић

Актив за развојно планирање

– Мирјана Марковић- кординатор
– Ивана Оролицки- директор
– Марина Радовановић
– Јелена Симовић
– Владанка Владовић
– Ивана Милосављевић
– Маја Јовановић

Тим за самовредновање

– Ненад Матић-координатор
– Жељка Клус
– Ксенија Лековић
– Светлана Гавриловић
– Снежана Јовановић
– Горан Танасијевић
– Мирјана Марковић
– Сања Богдановић

Актив за развој школског програма

– Сања Богдановић- кординатор
– Светлана Лукић
– Мирјана Аврамовић
– Мирјана Богићевић
– Снежана Бандука
– Ивана Томашевић
– Јасна Благојевић
– Милун Бандука
– Данило Глигорић

Тим за превенцију насиља

– Светлана Бабић-координатор
– Мирјана Марковић
– Белинда Ристић
– Снежана Сићовић
– Марија Вукобратовић
– Пеђа Војводић
– Бранислава Бајић
– Ивана Томашевић
– Родитељ
– Ана Шепетковски
– Ивана Оролицки- директор

Тим за инклузију

– Светлана Лукић-координатор
– Мирјана Марковић
– Наташа Чаушић
– Александра Јовановић
– Марина Кузмановић
– Ана Стевановић

Записници НВ

– Марина Радовановић

Ученички парламент

– Владан Ћулафић
– Бранкица Срдић

Такмичења

– Игор Стојановић
– Оливера Лазаревић

Тим за професионалну орјентацију

– Живославка Петровић-координатор
– Владан Ћулафић
– Александра Јовановић
– Горан Танасијевић
– Марина Кузмановић
– Ивана Цмиљановић
– Игор Стојановић

Тим за естетски изглед школе

– Снежана Сићовић-кординатор
– Ксенија Лековић
– Александар Јевтић
– Кристина Караклајић
– Оливера Лазаревић
– Снежана Стојановић Јовановић
– Светлана Гавриловић
– Славица Палошевић

Летопис школе

– Невена Влајић-координатор

Школски сајт

– Анђелка Танчић Радосављевић

Тим за културну и јавну делатност

– Ивана Вуковић- кординатор
– Драгана Новаковић
– Јелена Симовић
– Ивана Цмиљановић
– Ивана Цицварић

Комисија за преглед педагошкр документације

– Сања Богдановић
– Невена Влајић,
– Владанка Владовић
– Снежана Јовановић,
– Бранкица Срдић
– Јасмина Којанић
– Миланка Аврамовски

Тим за спровођење завршног испита

– Јасна Благојевић
– Стручни сарадници
– Одељењске старешине 8. разреда

Тим за стручно усавршавање

– Марина Радовановић
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Ивана Милосављевић
– Јасна Благојевић
– Кристина Караклајић

Тим за израду школског часописа
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе

– Ивана Оролицки- кординатор
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Владанка Владовић
– Тања Марковић
– Миланка Аврамовски

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

– Сања Богдановић- кординатор
– Невена Влајић
– Наташа Чаушић
– Ана Стевановић
– Бранка Шкундрић
– Марина Кузмановић

50

Укупно наставника

750

Укупно ђака

26

Број учионица

7354

Број школских часова