Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Стручни сарадници

bogdanovic-sanja-pedagog
 • Педагошкиња:

  Сања Богдановић

 

Образовни ниво: VII-1
Дужина радног искуства као наставника: 27г.
Дужина искуства као наставника ментора: 15 г.

 

Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година:
• Обука за менторе, Пројекат Развионица
• Обука за школе-Развионица
• Менторство у примени програма професионалне оријентације,центар Инвентива
• Инклузивно образовање и индивидуални образовни план,Савез учитеља РС
• Обука Школа без насиља

 

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Водитељ акредитованог семинара Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем и групом и процесом учења, каталошки број 79
• Водитељ обуке и ментор за програм Професионална оријентација на преласку у средње школе
• Менторство у пројекту Моја школа-школа без насиља 2008. године
• Активно учешће и водитељ семинара у реформи образовања-Ми у реформи; Имплементација курикулума; Израда школског програма и евалуација у настави
• Чланство у Скупштини организације Пријатељи деце Београда

 

Реч наставника:
• Поседујем вишегодишње искуство у менторском раду са колегама и студентима.
• Као стручни сарадник, поседујем богато искуство у праћењу и вредновању наставног процеса и других подручја рада школе.
• У свом раду посебно негујем комуникацијске вештине, професионализам и подршку колегама и младима.

20171016_081636
 • Психолошкиња:

  Мирјана Марковић

 

Образовни ниво VII/1
Дужина радног искуства као наставник- 4. Године

Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година

 • Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања модул 2. и 4. 5. и 7.
 • Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем и групом и процесом учења
 • Креативни рад са децом на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
 • Електронски семинари- Израда презентација у prezz-ију и рад у Excel-у
  Умеће одрастања
 • Курс Асертивне комуникације- искуствени ниво
 • Реч наставника

   

  После завршених студија, професионално искуство стицала сам у неколико основних школа као стручни сарданик.
  Волим свој посао и уживам у стицању нових знања. Сматрам да је најважнији задатак психолога у образовању да развије критичко мишљењ и љубав према знању код ученика. Као што је рекао Нелсон Мендела „Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет“

jovana
 • Психолошкиња:

  Јована Арсеновић

 

Звање: дипломирани психолог (VI-2a), тренутно похађање мастер студија

 

 • Дужина радног искуства у школи: од јануара 2023. године

 

 • Од почетка студија интересовао ме је рад са децом, те сам се као волонтерка прикључила двема организацијама усмерене на рад са осетљивим групама деце:

1) Центар за интеграцију младих (ЦИМ), у оквиру којег сам као теренски радник током 3 године учествовала у вођењу предшколаца из ромских насеља до вртића, и назад до насеља; и пружала подршку у учењу ромским ученицима петог разреда;

2) Центар за позитиван развој деце и омладине (ЦЕПОРА), у оквиру Развојно-превентивног центра у ком сам током 2 године учествовала у радионицама за децу без родитељског старања, а чији сам и даље волонтер. Такође, при центру сам прошла кроз обуке као вршњачки едукатор за спровођење радионица за средњошколце: “Победи ризик – Млади против организованог криминала” и “Знањем до толеранције”.

 

Релевантни похађани програм стручног усавршавања током рада у школи:

 • Обука за примену Програма за самовредновање школске установе

 

У раду у школи трудим се да примењујем вештине и знања стечене и током студирања и волонтирања, а све у циљу пружања и очувања добробити деце. Такође, спремна сам да учим и од колега – директорке, педагошкиње и наставника, родитеља, као и од самих ученика, те да тако стичем ширу перспективу рада у школи, како бих према ученицима изградила холистички приступ.

marina
 • Библиотекарка:

  Марина Радовановић,мастер учитељ

 

Образовни ниво: VII/2

 

Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
• Обука за менторе, Пројекат Развионица
• Примена ИКТ у настави, Пројекат Развионица и ЗУОВ
• Развој креативног и функционалног мишљења-НТЦ систем учења, ЗОУВ и СУРС
• Монтесори метод и специјална педагогија, Монтесори друштво Србије
• On line едукација за култивисање односа према медијима пиокретних слика, звање едукатора дечје публике и публике одраслих, Фонд за уметност медија
• Школске библиотеке у 21.веку, ЗУОВ и Народна библиотека Ужице
• Основе савременог библиотекарства за школске библиотекаре, ЗУОВ и БГБ
• Предавач на Конференцији ИКТ у образовању-стуб развоја друштва заснованог на знању; Тема:ИКТ у функцији школске библиотеке-ЗУОВ
• Абакус Соробан-јапанска рачунаљка за креативано учење математике, Удруга Соробан,Хрватска

Истакнута професионална постигнућа:

• Током шеснаестогодишњег професионалног ангажовања на пословима општинског секретата Организације „Пријатељи деце Врачара“, аутор сам, менаџер и непосредни реализатор пројеката, манифестација, општинских такмичења из области ликовног, музичког стваралаштва, интеркултуралних и еколошких пројеката на нивоу школе, општине, града, републике као и на међународном новоу: Дечје светско првенство у фудбалу, Деца Барселоне на Врачару, Буквар Дечјих права-УНИЦЕФ, Дечји еко-туризам на Космају, Летње радионице у Београду( анимирани филм, израда часописа, израда мозаика, Оснивање Уније ђачких парламената на општини Врачар, Дефиле малих матураната Врачара, „Огласна табла за дечја права“, Пројекти за унапређење васпитно образовног рада кроз инклузију и хипотерапију.
• Аутор пројеката на нивоу школе: „Породицо, дођи ми у госте“, „Јесенко у Светозарцу“,“ Часови мудровања“,Хуманитарни новогодишњи базар, „Новогодишња чајанка за бубамаре“,…
• Члан тима у реализацији интеркултуралног пројекта „Прошлост Београд кроз преплитање култура“, Развионица
• Координатор рада Ученичког парламента школе (2015/16), Руководилац Стручног актива учитеља ( 2013/14. и 2014/05.)
• Руководилац Тима за стручно усавршавање запослених у школи
• Члан Школског одбора школе
Реч наставника:

 

Животни мото
„Човек само срцем добро види“- „Мали принц“-Антоан де Сент -Егзипери
Посвећеност и преданост у раду ми помажу да себи будем највећи критичар, да се коригујем и мењам на боље, да својим ђацима будем највећи ослонац и сваком детету „ветар у леђа“. Иза мојих компетенција стоји дугогодишње професионално искуство у раду са децом и за децу, као и перманентно стручно усавршавање. Менаџерске способности у образовању су такође значајна предност у непосредном организовању и реализацији како наставног процеса тако и ваннаставних активности.

Sl_04
 • Психолошкиња:

  Светлана Павловић

 

Звање: мастер психолог (VII-1)

Дужина радног искуства у школи – до јануара 2023.

 

Током основних студија почела сам да радим са децом и младима, најпре волонтирајући при центрима за децу без родитељског старања и при студентским организацијама које се баве подршком младима. За образовање сам почела да се интересујем радећи као асистенткиња на средњошколском програму Психологије у Истраживачкој станици Петница, а касније преузевши улогу руководитељке тог програма, као и Летње научне школе намењене ученицима основношколског узраста. У раду са децом у школи најбитније ми је да се осећају пријатно и прихваћено, те се трудим да у оквиру нашег интерног школског система истакнем важност васпитне функције школе, као и очувања и подршке менталном здрављу деце и младих.

 

Релевантни похађани програми стручног усавршавања током рада у школи

 

 • „Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија деце и адолесцената“
 • „Отуђивање детата као облик породичног насиља“ – рад са жртвама овог облика психолошког злостављања
 • Курс Асертивне комуникације
 • Тренинг за тренере „Буди рука која воли“ – развој ненасилних родитељских пракси
 • Семинар „Евалуација и самовредновање у школи“