Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Ерасмус + пројекат

У туђим ципелама

Знамо да нисмо сви исти и разумемо да неки људи имају ограничења која ми немамо, али да ли заиста разумемо како се они осећају? Да ли смо свесни тешкоћа који они имају док извршавају задатке који се нама чине лаки? Да ли увиђамо колико је важно пружити им подршку и показати разумевање? Емпатија је управо стављање себе у ципеле друге особе и потпуног разумевања ситуације у којој се та особа налази.

На угледном часу одељењског старешине, ученици одељења 5/2 су имали прилику да осете како је другима којима имају неко ограничење. Ученици су подељени у групе у којој су сви ученици осим једног имали неку врсту сметње- неки нису видели, неки нису говорили, неки нису смели да користе доминатну руку. Било је потребно да изврше одређени број задатака у кратком временском периоду и да пробају да укључе све чланове тима у извршавање задатака.

Након завршеног задатка ученици су саопштили како су се осећали док су извршавали задатке глумећи свој недостатак. „Осећао сам се као да не постојим“, „Било ми је тешко да пратим чланове тима, осећао сам се изгубљено“, „ Осећала сам се немоћно“ су само неки од коментара које су ученици изнели. Ученици који нису имали  сметњу су истакли да су се осећали под огромним притиском да помогну свима и да укључе све чланове групе. Истакли су и колико им је била важна помоћ и подршка осталих чланова тима. Ученици су навели да су тек сада заиста на својој кожи осетили како се осећа неко ко има неку сметњу.

Подршка и емпатија је потребна свима- и ученицима којима је потребна додатна подршка као и ученицима који у одељењу имају ученике којима је потребна додатна подршка.

Угледни час- Тимски рад

На часу одељењског старешине Ивана Томашевић је представила колегама методу вршњачког и групног учења под именом Метода слагалице (Jigsaw Method).

 

Ова метода се састоји у заједничком учењу једне целине. Ученици су подељени и групе и свака група је добила лекције коју треба да представе вршњацима. Мoже се применити на све наставне садржаје и предмете.

 

На овом часу смо учили о тимском раду од гусака. Текст је описивао начин понашања и комуникације гусака док мигрирају у топле крајеве. Ученици су свој део текста представили пантомимом осталим групама које су описивале понашање гусака на основу виђеног. Затим је свака група навела шта су тачно показивали. На крају часа су ученици саопштавали шта су научили о тимском раду од гусака.

 

Метода слагалица је посебно успешна јер омогућава учествовање свих ученика без обзира на врсту сметње коју имају јер је сваки члан тима суштински важан, као део слагалице у којој сваки део има своје место и без ког се слагалица не може склопити.

Представљање пројекта колегама

у ОШ“Краљ Петар II Карађорђевић“

8.2.2023.

 

Чланице пројектног тима су посетиле ОШ“Краљ Петар II Карађорђевић“ како би представиле свој Erasmus+ пројекат „Инклузивно образовање и подршка у превазилажењу изазова у настави“.

 

Са колегиницама смо поделиле своје искуство са обуке у Италији и кроз интерактивне радионице представиле неке од метода које могу бити корисне у превазилажењу изазова у настави.

 

Учесницама радионица се највише свидела игровна активност „ У ципелама наших ученика“ јер им је помогла да освесте важност разумевања потреба свих ученика и практична примена ове активности на часовима одељењског старешине у сврху разумевања и прихватања различитости. Успешна настава се огледа у доброј повезаности између наставника и ученика. Наставник се може повезати са ученицима првенствено кроз разумевање њихових потреба, емоција, фрустрација, ограничења и могућности. Свим ученицима, а посебно ученицима са сметњама, потребно је охрабрење и подстицај који се огледају у квалитено саопштеној похвали и повратној информацији коју добијају од наставника.

 

Заједнички закључак тог дана је био, како стоји у основи развојног начина размишљања, да упркос фрустрацијама наставничког позива и ограничењима самог система, треба истраживати непознато без страха од неуспеха јер је процес важан, а кроз тај процес наставник гради себе и постаје ослонац својим ученицима.

Угледни час- Метод ротација станица

Метод Ротација станица (Station Rotation Method)  је једна од метода која је представљена на обуци у Италији и одлична је за рад у одељењима у којој има ученика са додатним образовним потребама јер омогућава учешће свих ученика. Ова метода групног рада подстиче покрет, диференцијацију садржаја, укљученост и сарадњу ученика. Одељење се дели на групе, а учионица се организује у четири или пет станица. Свака станица представља другачији начин израде задатка.

 

Дана 11.10.2022. наставница Ивана Томашевић је у одељењу 5/3 одржала час припреме за контролни задатак уз примену методе ротације станица. Организовано је пет станица. На технолошкој станици су ученици радили интерактивни онлајн квиз. На визуелној станици су ученици допуњавали табелу тако што су стављали слике застава и картице са речима на којима су написани називи држава, националности и језика на право место. На станици игара ученици су попуњавали укрштеницу и тражили речи у осмосмерки. На кинестетичкој станици су ученици  стајали на место и положај назначен на картицама. На аудитивној станици су ученици разговарали са наставницом о себи, својој породици и интересовањима. Након времена предвиђеног за једну станицу, ученици су се ротирали, тј.одлазили на следећу станицу и радили задатак на новој станици користећи нови метод и начин учења.

 

Ученицима се свидела ова метода јер им је пружила прилику да се крећу, а посебно им се свидела брза смена активости као и различит начин израде задатака. Овакав рад омогућава свим ученицима да у складу са својим могућностима или областима интересовањима успешно изврше задатак користећи метод који им највише одговара.

Радионице у Светозарцу - 30.8.2022.

Чланице пројекта „Инклузивно образовање и подршка у превазилажењу изазова у настави“ су 29. и 30.августа 2022. кроз интерактивне радионице представиле колегама најважније делове обуке коју су имале у Италији.

 

Ивана Томашевић је водила прву радионицу у којој су кроз игру асоцијација учесници саопштавали шта за њих представља појам Инклузија, навели осећања, страхове и недоумице која у њима буди процес инклузије.

 

Представљњени су различити типови учионица и образовних модела- од потпуног искључења ученика са додатним образовним потребама, преко сегрегације тј. одвајања ученика у посебне образовне институције, до интеграције тј.укључивања ученика без прилагођавања самог система ученику и на крају до модела ком сви тежимо, инклузије тј. прилгаођавање система сваком ученику како би се омогућило да сваки ученик развија своје потенцијале у складу са својим могићностима.

 

Светлана Бабић је водила радионицу „У ципелама наших ученика“ кроз коју су учесници имали прилику да осете све невоље, ограничења, бриге и стрепње не само учинка којима је потребна додатна образовна подршка, већ и свих наших ученика.  Учесници су кроз игру имали задатак да изврше одређене захтеве у кратком временском року и у групи у којој само један члан нема никакво ограничење/ сметњу. Наставници су саопштили да након ове активности боље сагледавају своје ученике и њихов стрес, зебњу и фрустрацију када не могу да испуне неки захтев наставника као и важност подршке наставника и чланова групе.

 

Ивана Оролицки је представила учесницима развојни начин размишљања и важност оваквог размишљања у образовном процесу у односу на трајан начин размишљања. Такође, учесници су практично вежбали давање повратне информације, охрабривање и похваљивање ученика користећи језик развојног начина размишљања.

 

Утисак наставника након радионице је да су их радионице оснажиле и подсетиле на важност разумевања, подршке, сарадње, емоције и вредновања процеса у настави. Такође, истакли су и да је непроцењив утицај на ученика правилан избор комуникацијских алата из развојног начина размишљања.

Активности након завршене мобилности - 25.8.2022

На седници наставничког већа 25.8.2022. директорка Ивана Оролицки представила је колективу сазнања са обуке „ Посебне потребе и инклузивно образовање, италијанско искуство превазилажења сегрегације“ којој су присиствовале чланице тима наше школе Ивана Оролицки, Светлана Бабић, Марија Вукобратовић и Ивана Томашевић од 15. 5. – 21. 5. 2022. у Палерму у организацији ELA (Erasmus Learning Academy).

Најважнији делови обуке ће бити представљени колегама кроз радионице у току наредног периода, a специфични детаљи везани за израду ИОП планова ће бити представљени Тиму за инклузију.
Директорка је представила планиране активности у оквиру нашег Erasmus+ пројекта „Инклузивно образовање и подршка у превазилажењу изазова у настави“- формирање и припрема базе материјала као подршка у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка (септембар-новембар 2022.), радионице за наставнике из других школа и за студенте наставничких факултета (новембар-децембар 2022.) и одржавање угледних часова и имплементација одабраних активности ( октобар-децембар).

Откривање снаге инклузивног образовања

Инклузија је основна потреба широм света и важан циљ који треба постићи. Представници наше школе су имали ту привилегију да након одобреног Ерасмус+ пројекта који финансира Европска унија, буду учесници курса„Посебне потребе и инклузивно образовање, италијанско искуство превазилажења сегрегације“.

 

Нашу школу су представљали директорка школе, Ивана Оролицки, учитељице Марија Вукобратовић и Светлана Бабић и наставник енглеског језика, Ивана Томашевић. Курс је одржан у Палерму од 15.05.2022. до 21.05.2022. Остали учесници су били из Основне школе „Стаку паматскола” из Летоније, Основне школе „Закладна школе” у Словачкој и Удружења „Муствее Валла Харидусе Тугикескус“ из Естоније.

 

Током курса смо говорили о томе шта је инклузија и по чему се разликује од искључености, сегрегације и интеграције. Такође смо се фокусирали на предности инклузивног образовања из различитих перспектива.

 

Кључне речи овог тренинга биле су емпатија, сарадња и чланство, као карактеристични елементи инклузивног образовања.

 

Прва кључна реч, „емпатија“, је основа за изградњу „односа“ између наставника, ученика и породице: стављање у туђе ципеле, способност да нема предрасуда, учење да разумемо осећања друге особе и да то саопштимо. Кроз различите практичне активности научили смо како да се повежемо са другима, што је кључно у образовном контексту, посебно када је у питању брига о ученицима са посебним потребама.

Са друге стране, размотрили смо какав је то осећај „припадности групи“ и схватања како би наш допринос могао бити значајан за друге. Овај осећај припадности, настао промовисањем међусобног разумевања, толеранције и поштовања, веома је важан за изградњу пријатног окружења које стимулише и подржава процес учења.

 

Трећа кључна реч коју смо анализирали током тренинга је „сарадња“, која се односи на однос са породицом, која је један од најважнијих елемената и кључан фактор за напредовање ученика са посебним потребама. Сарадња са породицама је кључна за изградњу система подршке за ученике. Другим речима, наставници треба да буду водиља и за ученике и за родитеље, пружајући информације и идеје о томе како родитељи могу најбоље да помогну процесу учења своје деце.

Током курса смо истражили „италијански модел“ инклузивног образовања, који се сматра једним од ретких примера инклузивног образовања у свету. Обухвата идеју да се сви ученици „укључују“ у исту школу, рачунајући на подршку посебних личности као што су наставници за подршку и едукатори. Захваљујући два различита састанка са италијанским наставницима подршке, имали смо прилику да ближе погледамо и видимо како се представљене методе и теорије спроводе у пракси.

 

Активности умрежавања међу наставницима који су учествовали на курсу биле су повод за размену ставова, модела и метода, стварајући међусобно обогаћивање наше тренутне праксе. Стога су сви полазници максимално искористили овај курс и својом великом посвећеношћу га учинили јединственим.

Ерасмус + пројекат:
Инклузивно образовање и подршка
у превазилажењу изазова у настави

Нашој школи је одобрен пројекат Ерасмус + КА 122 који подразумева краткорочну мобилност наставног особља са циљем похађања курса који ће унапредити наше искуство и знање на тему инклузивног образовања.

 

Партнерска организација у овом пројекту нам је Ерасмус Леарнинг Ацадемy из Болоње у Италији, а планирано је да курс буде на тему инклузивног образовања и италијанског искуства у превазилажењу сеграгације.

 

Пројектом желимо да унапредимо инклузивно образовање у оквиру школе, али и шире заједнице школа и факултета са којима сарађујемо. Остваривањем овог пројекта желимо да постигнемо квалитетнији ИОП програме који ће додатно увећати постигнућа и мотивацију ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Сматрамо да ћемо након размене и увида у интернационално искуство, применом наученог, разменом унутар школе и ван ње, неким новим техникама, оснаживањем наставника за рад и примерима добре праксе, допринети унапређењу наставе која се спроводи са ученицима који раде по ИОП-у.

 

Планирамо да након курса, представимо научено и да створимо базу инклузивних материјала која може помоћи свима нама унутар школе, али и ван ње, у јачању компетенција и знања о инклузији. Планирано је држање угледних часова у којима ћемо имплеметирати научено.
Реализација пројекта је планирана од децембра 2021. године до фебруара 2023. године.