Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Међународно истраживање трендова у математици и природним наукама – ТИМСС 2023

Међународно истраживање трендова у математици и природним наукама – ТИМСС 2023

  |   Ђаци, Школа

Шта је ТИМСС истраживање?

 

Међународно истраживање трендова у математици и природним наукама – ТИМСС одржава се од 1995. године од када се на сваке четири године врши тестирање ученика четвртог разреда основне школе у више од 60 земаља света које су узеле учешће у овом истраживању. Међу државама учесницама је и Србија.

Тестови су тако дизајнирани да мере и тумаче разлике у националним образовним системима са циљем да помогну у побољшању квалитета наставе и учења математике и науке широм света.

У оквиру сваке школе која учествује у ТИМСС истраживању тестирају се случајно изорковано једно или два одељења ученика четвртог разреда основне школе. Ученици раде два теста: тест из математике и тест из природних наука. Поред тестова ученици попуњавају и упитнике, а директор школе, учитељ одељења које се тестира и родитељи ученика који учествују у теститању такође попуњавају упитнике. У оквиру последњег циклуса ТИМСС 2023 тестови су пребачени из папирног облика у дигиталне верзије које су посебно дизајнирате како би ученике програм водио кроз тест (са свим упутствима и назнакама).

 

ТИМСС 2023 у нашој школи

 

ТИМСС 2023 истраживање спроведено је у нашој школи 23. и 24. маја 2023. године где учествовала два одељења четвртог разреда:

¾    IV3учитељица Снежана Тодоровић (30 ученика) и

¾    IV5учитељ Горан Анђелић (20 ученика).

Ученици су приступили изради тестова из обласи математике и природних наука у оквиру којих су се сусрели са различитим типовима задатака различитог когнитивног домена (од задатака знања (репродукције) до задатака резоновања. 

Наши четвртаци су се одлично снашли на дигиталној платформи за рад, успешно урадили тестове у предвиђеном временсом року. Након израде тестова ученици су изразили задовољство, а сада нестрпљиво чекају резултате својих постигнућа које ћемо добити након обраде прикупљених података на светском нивоу кроз годину дана.