Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

ПЛАН НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ због продужења зимског распуста за основне школе Врачара

nova 4

ПЛАН НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ због продужења зимског распуста за основне школе Врачара

  |   Најаве

ПЛАН НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ

        због продужења зимског распуста за основне школе Врачара

 

 На састанку Актива директора врачарских школа, одржаном 20. фебруара, договорен је план надокнаде наставних дана, којим је предвиђено следеће:

 Три радна дана биће одрађена кроз наставне суботе и то:

 

  1.    9. марта   по распореду од СРЕДЕ.
  2.    20. априла по распореду од ЧЕТВРТКА
  3.    11. маја 2019. године по распореду од ПЕТКА.

 

  • два наставна дана у старијим разредима надокнадиће се додавањем по 1 часа недељно у редован распоред у току 14 недеља до краја наставног дела шк.године за ученике старијих разреда; распоред ове надокнаде направиће свако одељењско веће у складу са реализацијом наставног плана и доставити директору школе;
  • два наставна дана у млађим разредима надокнадиће се кроз једну наставну суботу у току реализације наставе у природи и додавањем по 1 часа недељно у редован распоред за надокнаду 1 наставног дана до краја наставног дела шк.године (распоред за овај наставни дан одредиће свако одељењско веће и доставити директору школе);

Приликом израде плана надокнаде приоритетно смо водили рачуна о реализацији прописаног наставног плана, руководили се утврђеном динамиком прописаном школским календаром и календаром такмичења, као и проценом нивоа оптерећености ученика.