Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Настава

Задужења наставника и стручних сарадника
Први разред

– Миланка Аврамовски : 1-1
– Белинда Ристић : 1-2
– Наташа Чаушић : 1-3
– Бранислава Бајић: 1-4

Други разред

– Снежана Бандука : 2-1
– Мирјана Аврамовић : 2-2
– Данило Глигорић : 2-3
– Светлана Лукић : 2-4

 

Трећи разред

– Светлана Бабић : 3-1
– Светлана Гавриловић : 3-2
– Ксенија Лековић : 3-3
– Ненад Матић : 3-4
– Ивана Цицварић 3/5

 

Четврти разред

– Снежана Јовановић : 4-1
– Ивана Милосављевић : 4-2
– Снежана Сићовић : 4-3
– Ивана Вуковић 4/4

 

Продужени боравак

1. разред – учитељице Марија Вукобратовић и Славица Палошевић
2. разред – учитељица Миланка Радуловић

378

Ђаци I – IV

19

Наставника

Српски језик

– Јована Николић Залетел: 5-3; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4
– Дубравка Матовић: 6-3; 6-4; 8-1; 8-2; 8-3
– Анђелка Танчић Радосављевић: 5-1; 5-2; 6-1;6-2

Енглески језик

– Ивана Томашевић: 2-2; 2-4; 6-1; 6-2; 6-3;  8-1; 8-2; 8-3;
– Ана Стевановић: 1-4; 3-3; 3-4; 5-1; 5-2; 5-3; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4;
– Јасмина Којанић: 1-1; 1-2; 1-3; 2-1; 2-2; 2-3; 3-1; 3-2; 4-1; 4-3;
– Ана Шепетковски: 4-2

Шпански језик

– Бранкица Срдић: 5-1; 5-3; 6-1; 6-3; 7-1; 7-3; 7-4;  8-2;
– Ана Шепетковски:    5-2; 6-2; 6-4; 7-2; 8-1; 8-3;

Француски језик

– Живославка Петровић : 5-1; 5-2; 5-3; 6-1,6-2; 6-3; 6-4;  7-1; 7-2; 7-3; 7-4; 8-1; 8-2; 8-3;

Математика

– Оливера Лазаревић: 6-2; 6-3; 6-4; 8-1; 8-3
– Александра Јовановић:  6-1; 8-2
– Јасна Благојевић: 5-1; 5-2; 5-3; 7-1; 7-4

Историја

– Владанка Владовић:  5-1; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 7-2; 7-4; 6-4;  8-1; 8-2; 8-3
– Владан Ћулафић: 5-2; 7-1; 7-3

Географија

– Невена Влајић:  5-2; 5-3; 6-1; 6-2; 6-3; 7-1; 7-2; 7-4;  8-1; 8-2; 8-3
– Предраг Војводић: 5-1; 6-4; 7-3

Физика

– Снежана Стојановић Јовановић: 6-4; 7-3; 8-2;
– Жељка Клус: 6-1; 6-2; 6-3; 7-1; 7-2; 7-4; 8-1; 8-3;

Хемија

– Снежана  Стојановић Јовановић: VII; VIII

Биологија

– Тања Марковић: V; VI; VIII
– Мирјана Богићевић: VII

Техничко образовање

– Горан Танасијевић: V; VI; VII
– Данка Мрдак: 6-4; 8-1; 8-2; 8-3;

Музичка култура

– Ивана Цимљановић: V; VI; VII; VIII

Ликовна култура

– Александар Јевтић: 6-1; 6-2; 6-3; 6-4; VIII
– Кристина Караклајић: V; VII

Физичко васпитање

– Милун Бандука:VI; VII; VIII
– Маја Јовановић: V

Информатика

– Ахмед Абас: I-VIII

Верска настава

– Ивана Антонијевић: I; II; 4-2; 6-1; VIII
– Невена Бабић: III; 4-1; 4-3; V; 6-2; 6-3; VII

Грађанско васпитање

– Ивана Томашевић: 8-1
– Ана Шепетковски:  6-2;  6-4; 8-3
– Бранкица Срдић: 5-2; 5-3; 7-3; 7-4; 8-2
– Владан Ћулафић: 5-1; 7-1; 7-2
-Живославка Петровић : 6-1; 6-3
– Пеђа Војводић :5-2, 5-3

Изабрани спорт

– Милун Бандука: VI; VII; VIII
– Маја Јовановић: V

Цртање, сликање, вајање

– Александар Јевтић: V; VII
– Кристина Караклајић: VI; VIII

Хор и оркестар

– Ивана Цимљановић: VI; VII

Педагошки колегијум

– Ивана Оролицки
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Кристина Караклајић
– Јасна Благојевић
– Ивана Милосављевић
– Оливера Лазаревић
– Марина Радовановић

Актив за развојно планирање

– Ивана Томашевић
– Марина Радовановић
– Оливера Лазаревић
– Ивана Вуковић
– Снежана Стојановић Јовановић
– Маја Јовановић
– Мирјана Марковић-координатор

Тим за самовредновање

– Ненад Матић-координатор
– Светлана Лукић
– Ксенија Лековић
– Жељка Клус
– Сања Богдановић
– Ахмед Абас
– Горан Танасијевић
– Мирјана Марковић

Актив за развој школског програма

– Ивана Милосављевић
– Ксенија Лековић
– Мирјана Аврамовић
– Мирјана Богићевић
– Ивана Вуковић
– Ивана Томашевић
– Јасна Благојевић
– Маја Јовановић
– Сања Богдановић-координатор

Тим за превенцију насиља

– Александар Јевтић
– Светлана Бабић-координатор
– Јована Николић Залетел
– Снежана Сићовић
– Милун Бандука
– Ана Шепетковски
родитељ
– Белинда Ристић
– Данило Глигорић
– Мирјана Марковић

Тим за инклузију

Разредне старешине и родитељи за сваког ученика- мали тимови
– Мирјана Марковић
– Наташа Чаушић
– Светлана Лукић-координатор
– Ана Стевановић
– Александра Јовановић
– Бранисалава Бајић

Записници НВ

– Марина Радовановић

Ученички парламент

– Владан Ћулафић
– Бранкица Срдић

Такмичења

– Тања Марковић
– Миланка Радуловић

Тим за професионалну орјентацију

– Живославка Петровић-координатор
– Ивана Томашевић
– Мирјана Марковић
– Александар Јевтић
– Владанка Владовић
– Дубравка Матовић
– Ахмед Абас

Тим за естетски изглед школе

– Наташа Чаушић
– Ксенија Лековић
– Невена Влајић
– Кристина Караклајић
– Оливера Лазаревић
– Снржана Стојановић Јовановић
– Светлана Гавриловић
– Славица Палошевић

Летопис школе

– Ненад Матић

Школски сајт

– Невена Влајић-координатор
– Невена Бабић
– Снежана Сићовић
– Ивана Антонијевић
– Анђелка Танчић Радосављевић

Тим за културну и јавну делатност

– Кристина Будић
– Јована Николић Залетел
– Мирјана Аврамовић
– Ивана Вуковић
– Анђелка Танчић Радосављевић
– Ивана Цицварић
– Ивана Антонијевић
– Невена Бабић
– Кристина Караклајић

Комисија за преглед педагошкр документације

– Сања Богдановић
– Невена Влајић,
– Владанка Владовић
– Снежана Јовановић,
– Бранкица Срдић
– Јасмина Којанић
– Миланка Аврамовски

Тим за спровођење завршног испита

– Јасна Благојевић
– Стручни сарадници
– Одељењске старешине 8. разреда

Тим за стручно усавршавање

– Марина Радовановић
– Сања Богдановић
– Мирјана Марковић
– Јасмина Којанић
– Ивана Милосављевић
– Јасна Благојевић
– Кристина Караклајић

Тим за израду школског часописа

– Анђелка Танчић Радосављевић
– Дубравка Матовић
– Јована Николић Залетел

50

Укупно наставника

750

Укупно ђака

26

Број учионица

7354

Број школских часова