Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Јавне набавке

Кликом на линк, преузмите садржај:

 1. Измена конкурсне документације -јавна набавка – услуга организације и реализације наставе у природи и екскурзије ученика у школској 2014/2015. години
 2. Измењени позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 01/15
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 01/15
 4. Конкурсна документација 1/17, јавна набавка мале вредности, електрична енергија
 5. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности 1/17, ради закључења уговора о јавној набавци електричне енергије
 6. План јавних набавки за 2017. годину
 7. Уговор о јавној набавци електричне енергије 01-17
 8. Одлука о додели уговора 01-17
 9. Извештај о стручној оцени понуда јавне набавке Екскурзија и настава у природи
 10. Одлука о закључењу оквирног споразума јавне набавке Екскурзија и настава у природи
 11. Јавна набавка услуге организације екскурзије и НУП — конкурсна документација
 12. Позив за подношење понуда
 13. Одлука о покретању поступка
 14. Изјава чланова комисије
 15. Решење о образовању комисије
 16. Измена конкурсне документације за Јавну набавку екскурзије и наставе у природи
 17. Измењен позив за  подношење  понуда у отвореном поступку Јавне  набавке обликоване по партијама број 02/18 ради закључења  оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи
 18. Обавештење о продужењу рока за  подношење понуда
  у отвореном поступку Јавне набавке обликоване по партијама број 02/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга
  организације и реализације екскурзија и наставу у природи
 19. Одлука о покретању поступка ЈН за електричну енергију
 20. Решење о именовању службеника
 21. Изјава службеника
 22. Позив за подношење понуда
 23. Конкурсна документација

Додатне информације

За додатне информације на следећим линковима преузмите податке о школи или нас контактирајте.