Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Јавне набавке

Кликом на линк, преузмите садржај:

  1. Измена конкурсне документације -јавна набавка – услуга организације и реализације наставе у природи и екскурзије ученика у школској 2014/2015. години
  2. Измењени позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 01/15
  3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 01/15
  4. Конкурсна документација 1/17, јавна набавка мале вредности, електрична енергија
  5. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности 1/17, ради закључења уговора о јавној набавци електричне енергије
  6. План јавних набавки за 2017. годину
  7. Уговор о јавној набавци електричне енергије 01-17
  8. Одлука о додели уговора 01-17
  9. Извештај о стручној оцени понуда јавне набавке Екскурзија и настава у природи
  10. Одлука о закључењу оквирног споразума јавне набавке Екскурзија и настава у природи

Додатне информације

За додатне информације на следећим линковима преузмите податке о школи или нас контактирајте.